Privacyverklaring

Privacy

Privacyverklaring Muziekvereniging Voorwaarts

Muziekvereniging Voorwaarts is en wil een vereniging zijn die haar verantwoordelijkheid ziet en neemt. Zij respecteert de wetgeving en alle mensen zonder aanziens des persoons.

Binnen de algehele moraal respecteert muziekvereniging voorwaarts reeds jaren de bescherming van de privacy van een ieder waar zij mee in contact staat.
De nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wettelijk van kracht per 25 mei 2018, is en wordt verder geïmplementeerd binnen de vereniging.
Mochten er vragen zijn over ons privacy beleid en of uw door ons wel of niet opgenomen persoonsgegevens kunt u ons te allen tijde benaderen via ons e-mailadres muziekvereniging info@voorwaarts-Zeist.nl, wij staan u graag te woord.

Privacy beleid;
Het beleid van muziekvereniging Voorwaarts is er op gericht dat alle wetten en voorschriften intern bekend zijn, worden gerespecteerd en in de alle daagse praktijk correct gehanteerd.

Er worden alleen bestanden van persoonsgegevens aangelegd, beheerd en bewaakt wanneer die absoluut noodzakelijk zijn om onze vereniging verantwoord en effectief te kunnen laten acteren?
Elke persoon dient vooraf bij opgave van zijn of haar persoonsgegevens en of afbeeldingen schriftelijk toestemming daarvoor te geven aan muziekvereniging Voorwaarts haar functionaris die gegevens controleert en in het bestand opneemt of aan de webmaster die het publiceert op de website van de vereniging en of publiceert in haar schriftelijke publicaties.

Alleen de voornaam, naam, geboortedatum & -plaats, het woonadres met postcode, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en instrumentgegevens worden in het bestand opgenomen, verder absoluut géén nadere c.q. bijzondere persoonsgegevens gegevens.
Binnen de muziekvereniging Voorwaarts zijn alleen de secretaris, penningmeester en webmaster de functionarissen gegevensbescherming, zij beheren en bewaken alle persoonsgegevens.

Muziekvereniging Voorwaarts heeft haar procedure voor het voorkomen en bij het eventueel toch ontstaan van een lek die te melden en te stoppen. Ook is de beveiliging van de digitale en schriftelijke bestanden zodanig dat daar geen gegevens uit kunnen worden ontnomen.

De persoonsgegevens die voor het functioneren van muziekvereniging Voorwaarts noodzakelijk zijn worden bekend gemaakt aan een lid die daar om verzoekt.

Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

Muziekvereniging Voorwaarts spant zich binnen haar privacy beleid duurzaam in om alle persoonsgegevens correct en binnen de wettelijke voorschriften te verzamelen, te beheren en te bewaken.
Een ieder die daartoe verzoekt staan wij te woord en indien die gevraagde persoonsgegevens daadwerkelijk ook aanwezig zijn binnen ons bestand informeren wij de verzoeker direct aansluitend. Wij behouden ons het recht voor om te wijzigen, kijk daarom regelmatig op onze site voor die up-dates.

Als je vindt dat wij het niet geheel correct doen, bedenk dat wij ons uiterste best doen, kun je dat melden bij de autoriteit Persoonsgegevens via http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Top